App Store Google Play Instagram YouTube Facebook
633 299 742

NORMATIVA CIRCUIT MAXIMUM

 

1. COMPETICIÓ

1.1.   La pilota oficial del Circuit serà Head Pro S.

1.2.   La inscripció dels jugadors s’ha d’efectuar abans del primer partit a la taula de l’organització.

1.3. La parella inscrita es podrà modificar abans d’iniciar el seu primer partit oficial, sempre i quan, el nou integrant de la parella no altere per punts, l’ordenació de caps de serie del quadre.

1.4. Un cop publicats els horaris de joc, només es podràn fer modificacions d’horari i dia:

a) Sempre i quan l’error sigui de la organització

b) Si una parella demana canvi, la parella rival ha d’aprovar la nova data i horari, i ha d’haver pista disponible per a poder fer el canvi.

c) En semifinals i finals no es podrà modificar l’horari establert, desde l’inici del torneig. Només ho podrà modificar l’organització per problemes d’instal·lacions.

1.5.  Els partits es jugaràn en modalitat Challenger a dos sets, en cas d’empat, es jugarà super tie-break a 10 punts, amb diferència de dos. En semifinals i finals tots els partits de quadre principal es realitzaràn al millor de tres sets.

1.6.   Els partits es jugaràn en modalitat Gran Slam i Super Gran Slam, al millor de tres sets.

1.7.   En Consolació de totes les modalitats, es jugarà a dos sets, en cas d’empat, es farà super tie-break a 10 punts, amb diferència de dos.

1.8.   Totes les finals de quadre principal es jugarà amb pilotes noves.

1.9.   Els premis assolits per campions i finalistes, no es podràn canviar en cap cas. En cas que el premi sigui roba esportiva es podrà escollir la talla.

1.10.  La talla demana a la inscripció de welcome pack es podrà canviar, un cop entregat a tots els jugadors, i sempre i quan hagin talles disponibles.

1.11. L’organització es reserva el dret d’expulsar a un jugador, o jugadors, per qualsevol incidència de falta verbal o física a l’organització o resta de jugadors.

1.12. Tots els jugadors tenen la opció de fer-se soci durant tota la temporada. El soci tindrà a dret a avantatges especificats a l’apartat de Soci.

1.13. Maximum Padel Tour no es fà responsable de l’estat de les instal·lacions dels clubs, ja sigui pistes, vestuaris i serveis.

1.14. Qualsevol altre qüestió de joc o organització no inclosa en aquest Reglament particular del Circuit Maximum, es resoldrà segons el reglament de la Federació Catalana de Pàdel del vigent any.

1.15. La organització del Circuit es reserva el dret a poder canviar o modificar el present reglament sempre en base a la millora de la competició, i si s’escau durant la competició sempre que no perjudiqui la bona marxa d’aquesta.

1.16. Els resultats penjats a la web, només es podrán modificar en les següents 24 hores, i sempre i quan els quatre jugadors estiguin d’acord amb l’error i resultat.

2. RÀNKING

El rànking del Circuit Maximum Padel Tour, s’organitzarà de la següent manera:

2.1. Parelles per categoría segons rànking:

CHALLENGER

GRAN SLAM I SUPER GRAN SLAM

Categoríes

nº parelles

Categoríes

nº parelles

1a Masculina

16

1a Masculina

16

2a Masculina

32

2a Masculina

32

3a Masculina

32

3a Masculina

64

4a Masculina

32

4a Masculina

32

5a Masculina

32

5a Masculina

32

1a Femenina

8

1a Femenina

8

2a Femenina

16

2a Femenina

16

3a Femenina

32

3a Femenina

32

4a Femenina

16

4a Femenina

16

5a Femenina

16

5a Femenina

16

2.2. La parella pot fer la inscripció a la categoría desitjada. Després la categoría asignada serà segons sumatoria de punts de la parella i rànking maximum.

2.3. L’organització es guarda el dret de tindre 2 Wild Card (invitacions) per categoría a cada torneig.

2.4. Puntació segons categoría i fase:

 

 

*PRÓXIMAMENT ELS QUADRES DE PUNTUACIÓ*

 

 

3. CATEGORIES I FORMAT

Les categories se dividiran de la següent forma:

1ª Femenina i Masculina

2ª Femenina i Masculina

3ª Femenina i Masculina

4ª Femenina i Masculina

5ª Femenina i Masculina

3.1. Sempre que hi hagin 16 parelles o menys, es faràn grups de 4 parelles, distribuides de la següent manera, segons inscrits:

3.1.1 Quatre parelles en un grup, enfrontaments tots contra tots, final directe del primer contra el segon classificat.

3.1.2. Vuit parelles, es dividiran en dos grups de 4 parelles, enfrontaments contra totes les parelles del seu grup, i a continuació, les dues millors parelles passaran a ronda de semifinals. Els encreuaments de semifinals serà primer del grup A contra el segon del grup B, i el primer del grup B contra el segon del grup A.

3.1.3. Dotze parelles, es dividiran en tres grups de 4 parelles. Enfrontaments tots contra tots en cada grup, i a continuació, passaràn a ronda de semifinals, la millor parella de cada grup, i el millor segon entre els tres grups. Els enfrontaments de semifinals, serà mitjançant un sorteig, el millor segon mai podrà jugar contra el primer del seu grup.

3.1.4. Setze parelles, es dividiran en quatre gurps de quatre parelles. Enfrontaments tos contra tots en cada grup, i a continuació, passarpan a ronda de semifinals, la millor parella de cada grup. Els encreuaments de semifinals serà mitjançant un sorteig.

3.2. En cas d’haver empat entre parelles per ser primer o segon del seu grup, el desempat es realitzarà de la següent manera segons modalitat de torneig:

3.2.1. Challenger: si l’empat es entre dos parelles del mateix grup, es contarà en primer instància partits guanyats i partits perduts. Si dues parelles del mateix grup, empaten a partits guanyats, es contarà l’enfrontament directe. Si tres parelles del mateix grup, fan un triple empat, es contarà jocs guanyats restant els jocs perduts. En cas d’haver supertie-break, aquest es contarà com a un joc a favor, i cero en contra.

En cas d’haver empat a tot entre parelles de diferents grups, pel lloc de millor segon en el quadre de 12 parelles, es disputarà un partit al milor de tres supertie- breaks, abans de la semifinal.

3.2.2. Gran Slam: si l’empat es entre dos parelles del mateix grup, es contarà en primera instància partits guanyats i partits perduts. Si dues parelles del mateix grup, empaten a partits guanyats, es contarà l’enfrontament directe. Si tres parelles del mateix grup, fan un triple empat, es contarà sets guanyats restant sets perduts, i en cas d’empat jocs guanyats restant jocs perduts.

En cas d’haver empat a tot entre parelles de diferents grups, pel lloc de millor segon en el quadre de 12 parelles, es disputarà un partit al milor de tres supertie- breaks, abans de la semifinal.

3.2.3. Super Gran Slam: si l’empat es entre dos parelles del mateix grup, es contarà en primera instància partits guanyats i partits perduts. Si dues parelles del mateix grup, empaten a partits guanyats, es contarà l’enfrontament directe. Si tres parelles del mateix grup, fan un triple empat, es contarà sets guanyats restant sets perduts, i en cas d’empat jocs guanyats restant jocs perduts.

En cas d’haver empat a tot entre parelles de diferents grups, pel lloc de millor segon en el quadre de 12 parelles, es disputarà un partit al milor de tres supertie- breaks, abans de la semifinal.

3.3. En 1ª Categoría Femenina i Masculina, sempre es disputarà en format de grups, amb un màxim de 16 parelles.

3.4. L’organització es guarda el dret de tindre 2 Wild Card (invitacions) per categoría a cada torneig.

3.5. Els 32 millors jugadors del rànking jugaràn el Master Final al finalitzar la temporada. Serà requisit obligatòri haver disputat un mínim de 6 proves durant la temporada. 

3.6.  Els 10 primers del rànking provincial de la Federació Catalana De Padel només es podràn inscriure's a una prova challenger amb un jugador d'una o més categoríes inferiors.