App Store Google Play Instagram YouTube Facebook
633 299 742

NORMATIVA CIRCUIT MAXIMUM

 

1. COMPETICIÓ

1.1.   La pilota oficial del Circuit serà Head.

1.2.   La inscripció dels jugadors s’ha d’efectuar abans del primer partit a la taula de l’organització.

1.3. La parella inscrita es podrà modificar abans d’iniciar el seu primer partit oficial, sempre i quan, el nou integrant de la parella no altere per punts, l’ordenació de caps de serie del quadre.

1.3.1. Si es produeix alguna baixa per lesió o a causa de la covid-19, el jugador de la parella podrà buscar un altre       company per acabar els partits de quadre principal, sense que aquests tinguin validesa. 

1.4. Un cop publicats els horaris de joc, només es podràn fer modificacions d’horari i dia:

a) Sempre i quan l’error sigui de la organització

b) Si una parella demana canvi, la parella rival ha d’aprovar la nova data i horari, i ha d’haver pista disponible per a poder fer el canvi.

c) En semifinals i finals no es podrà modificar l’horari establert, desde l’inici del torneig. Només ho podrà modificar l’organització per problemes d’instal·lacions.

1.5.  Els partits es jugaràn en modalitat Challenger a temps de 1:15h. El partit serà a dos sets amb punt d'or al arribar al primer 40-40. En cas d’empat a sets, es jugarà super tie-break a 10 punts, amb diferència de dos. En cas de cumplir-se el temps i el partit no s'hagi finalitzat, es comptarà diferència de jocs guanyats i jocs perduts. Si el temps es compleix durant el super tie-break, s'haurà de finalitzar el partit. El temps superat s'afegirá sense perjudici a la següent parella que entri a pista. En cas d'empat a jocs, cada parella sumarà 1 punt, en victòria 3 punts i la derrota no sumarà cap punt. 

1.5.1. En semifinals i finals tots els partits de quadre principal es realitzaràn a dos sets amb punt d'or, i en cas d'empat un tercer set de super tie break a 10 punts, amb diferència de dos.

1.5.2. La final es jugarà al millor de 3 sets amb punt d'or. 

1.5.3. Si es dóna el cas de triple empat entre tres parelles de diferents grups de classificació, es jugarà un triangular entre les tres parelles (abans de les semifinals). El partit es jugarà al millor a 3 super tie-breaks a 10 punts. 

1.6.   Els partits de modalitat Gran Slam i Super Gran Slam es disputaràn al millor de 3 sets amb punt d'or al arribar al primer 40-40. 

1.6.1 En semifinals i finals els partits es disputaran a 3 sets complets amb punt d'or.

1.6.2. Si dues parelles del mateix grup empaten a l'hora de classificar-se per a semifinals, es tindrà en compte l'enfrontament directe en primera instància. 

1.6.3. Si hi ha empat entre parelles del mateix o diferent grup de classificació per a semifinals, comptarà la diferència de jocs guanyats i perduts. 

1.7.   En Consolació de totes les modalitats, es jugarà a temps de 1:15h, dos sets amb punt d'or, i en cas d'empat a sets, super tie-break a 10 punts. Si finalitza el temps, i el partit no s'ha acabat, es comptarà diferència de jocs guanyats i perduts. En cas d'empat cada parella sumarà 1 punt, la victòria comptarà 3 punts, i la derrota cap. 

1.8.   Totes les finals de quadre principal es jugarà amb pilotes noves.

1.9.   Els premis assolits per campions i finalistes, no es podràn canviar en cap cas. En cas que el premi sigui roba esportiva es podrà escollir la talla.

1.10.  La talla demana a la inscripció de welcome pack es podrà canviar, un cop entregat a tots els jugadors, i sempre i quan hagin talles disponibles.

1.11. L’organització es reserva el dret d’expulsar a un jugador, o jugadors, per qualsevol incidència de falta verbal o física a l’organització o resta de jugadors.

1.12. Tots els jugadors tenen la opció de fer-se soci durant tota la temporada. El soci tindrà a dret a avantatges especificats a l’apartat de Soci.

1.13. Maximum Padel Tour no es fà responsable de l’estat de les instal·lacions dels clubs, ja sigui pistes, vestuaris i serveis.

1.14. Qualsevol altre qüestió de joc o organització no inclosa en aquest Reglament particular del Circuit Maximum, es resoldrà segons el reglament de la Federació Catalana de Pàdel del vigent any.

1.15. La organització del Circuit es reserva el dret a poder canviar o modificar el present reglament sempre en base a la millora de la competició, i si s’escau durant la competició sempre que no perjudiqui la bona marxa d’aquesta.

1.16. Els resultats penjats a la web, només es podrán modificar en les següents 24 hores, i sempre i quan els quatre jugadors estiguin d’acord amb l’error i resultat.

1.17. Durant el 2021, l'organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt del reglament per tal de cumplir les normes establertes per la Generalitat. 

1.18. Les finals de Challenger i Gran Slam, es disputaràn diumenge a la tarda. 

2. RÀNKING

El rànking del Circuit Maximum Padel Tour, s’organitzarà de la següent manera:

2.1. Parelles per categoría segons rànking:

CHALLENGER

GRAN SLAM I SUPER GRAN SLAM

Categoríes

nº parelles

Categoríes

nº parelles

1a Masculina

16

1a Masculina

16

2a Masculina

32

2a Masculina

32

3a Masculina

32

3a Masculina

32

4a Masculina

32

4a Masculina

32

5a Masculina

32

5a Masculina

32

1a Femenina

8

1a Femenina

8

2a Femenina

16

2a Femenina

16

3a Femenina

32

3a Femenina

32

4a Femenina

16

4a Femenina

16

5a Femenina

16

5a Femenina

16

2.2. La parella pot fer la inscripció a la categoría desitjada. Després la categoría asignada serà segons sumatoria de punts de la parella i rànking maximum.

2.3. L’organització es guarda el dret de tindre 2 Wild Card (invitacions) per categoría a cada torneig.

2.4. Puntació segons categoría i fase:

CHALLENGER  |  PUNTUACIÓ EN FORMAT GRUPS (LLIGUETA)
Categoría Campions Finalistes Semifinals Partit guanyat Partit perdut
1a Masculina 500 375 210 50 12
1a Femenina 500 375 210 50 12
2a Masculina 285 185 105 25 8
2a Femenina 285 185 105 25 8
3a Masculina 185 125 85 18 5
3a Femenina 185 125 85 18 5
4a Masculina 125 85 55 12 3
4a Femenina 125 85 55 12 3
5a Masculina 85 55 32 8 1
5a Femenina 85 55 32 8 1
CHALLENGER  |  PUNTUACIÓ EN FORMAT QUADRE ELIMINATÒRI
Categoria Campions Finalistes Semifinals Quarts Vuitens Setzens 1/32 1/64
2a Masculina 285 185 105 50 25 12 8 5
2a Femenina 285 185 105 50 25 12 8 5
3a Masculina 185 125 85 25 12 8 5 3
3a Femenina 185 125 85 25 12 8 5 3
4a Mascuina 125 85 55 16 8 5 3 2
4a Femenina 125 85 55 16 8 5 3 2
5a Masculina 85 55 32 12 5 3 2 1
5a Femenina 85 55 32 12 5 3 2 1

 

GRAN SLAM  |  PUNTUACIÓ EN FORMAT GRUPS (LLIGUETA)
Categoría Campions Finalistes Semifinals Partit guanyat Partit perdut
1a Masculina 1000 750 420 100 24
1a Femenina 1000 750 420 100 24
2a Masculina 570 370 210 50 16
2a Femenina 570 370 210 50 16
3a Masculina 370 250 170 36 10
3a Femenina 370 250 170 36 10
4a Masculina 250 170 110 24 6
4a Femenina 250 170 110 24 6
5a Masculina 170 110 64 16 2
5a Femenina 170 110 64 16 2
GRAN SLAM  |  PUNTUACIÓ EN FORMAT QUADRE ELIMINATÒRI
Categoria Campions Finalistes Semifinals Quarts Vuitens Setzens 1/32 1/64
2a Masculina 570 370 210 100 50 24 16 10
2a Femenina 570 370 210 100 50 24 16 10
3a Masculina 370 250 170 50 24 16 10 6
3a Femenina 370 250 170 50 24 16 10 6
4a Mascuina 250 170 110 32 16 10 6 4
4a Femenina 250 170 110 32 16 10 6 4
5a Masculina 170 110 64 24 10 6 4 2
5a Femenina 170 110 64 24 10 6 4 2

 

SUPER GRAN SLAM  |  PUNTUACIÓ EN FORMAT GRUPS (LLIGUETA)
Categoría Campions Finalistes Semifinals Partit guanyat Partit perdut
1a Masculina 2000 1500 840 200 48
1a Femenina 2000 1500 840 200 48
2a Masculina 1140 740 420 100 32
2a Femenina 1140 740 420 100 32
3a Masculina 740 500 340 72 20
3a Femenina 740 500 340 72 20
4a Masculina 500 340 220 48 12
4a Femenina 500 340 220 48 12
5a Masculina 340 220 128 32 4
5a Femenina 340 220 128 32 4
SUPER GRAN SLAM  |  PUNTUACIÓ EN FORMAT QUADRE ELIMINATÒRI
Categoria Campions Finalistes Semifinals Quarts Vuitens Setzens 1/32 1/64
2a Masculina 1140 740 420 200 100 48 32 20
2a Femenina 1140 740 420 200 100 48 32 20
3a Masculina 740 500 340 100 48 32 20 12
3a Femenina 740 500 340 100 48 32 20 12
4a Mascuina 500 340 220 64 32 20 12 8
4a Femenina 500 340 220 64 32 20 12 8
5a Masculina 340 220 128 48 20 12 8 4
5a Femenina 340 220 128 48 20 12 8 4

 

3. CATEGORIES I FORMAT

Les categories se dividiran de la següent forma:

1ª Femenina i Masculina

2ª Femenina i Masculina

3ª Femenina i Masculina

4ª Femenina i Masculina

5ª Femenina i Masculina

3.1. Sempre que hi hagin 16 parelles o menys, es faràn grups de 4 parelles, distribuides de la següent manera, segons inscrits:

3.1.1 Quatre parelles en un grup, enfrontaments tots contra tots, final directe del primer contra el segon classificat.

3.1.2. Vuit parelles, es dividiran en dos grups de 4 parelles, enfrontaments contra totes les parelles del seu grup, i a continuació, les dues millors parelles passaran a ronda de semifinals. Els encreuaments de semifinals serà primer del grup A contra el segon del grup B, i el primer del grup B contra el segon del grup A.

3.1.3. Dotze parelles, es dividiran en tres grups de 4 parelles. Enfrontaments tots contra tots en cada grup, i a continuació, passaràn a ronda de semifinals, la millor parella de cada grup, i el millor segon entre els tres grups. Els enfrontaments de semifinals, serà mitjançant un sorteig, el millor segon mai podrà jugar contra el primer del seu grup.

3.1.4. Setze parelles, es dividiran en quatre gurps de quatre parelles. Enfrontaments tos contra tots en cada grup, i a continuació, passarpan a ronda de semifinals, la millor parella de cada grup. Els encreuaments de semifinals serà mitjançant un sorteig.

3.2. En cas d’haver empat entre parelles per ser primer o segon del seu grup, el desempat es realitzarà de la següent manera segons modalitat de torneig:

3.2.1. Challenger: si l’empat es entre dos parelles del mateix grup, es contarà en primer instància partits guanyats i partits perduts. Si dues parelles del mateix grup, empaten a partits guanyats, es contarà l’enfrontament directe. Si tres parelles del mateix grup, fan un triple empat, es contarà jocs guanyats restant els jocs perduts. En cas d’haver supertie-break, aquest es contarà com a un joc a favor, i un en contra.

En cas d’haver empat a tot entre parelles de diferents grups, pel lloc de millor segon en el quadre de 12 parelles, es disputarà un partit al milor de tres supertie- breaks, abans de la semifinal.

3.2.2. Gran Slam: si l’empat es entre dos parelles del mateix grup, es contarà en primera instància partits guanyats i partits perduts. Si dues parelles del mateix grup, empaten a partits guanyats, es contarà l’enfrontament directe. Si tres parelles del mateix grup, fan un triple empat, es contarà sets guanyats restant sets perduts, i en cas d’empat jocs guanyats restant jocs perduts.

En cas d’haver empat a tot entre parelles de diferents grups, pel lloc de millor segon en el quadre de 12 parelles, es disputarà un partit al milor de tres supertie- breaks, abans de la semifinal.

3.2.3. Super Gran Slam: si l’empat es entre dos parelles del mateix grup, es contarà en primera instància partits guanyats i partits perduts. Si dues parelles del mateix grup, empaten a partits guanyats, es contarà l’enfrontament directe. Si tres parelles del mateix grup, fan un triple empat, es contarà sets guanyats restant sets perduts, i en cas d’empat jocs guanyats restant jocs perduts.

En cas d’haver empat a tot entre parelles de diferents grups, pel lloc de millor segon en el quadre de 12 parelles, es disputarà un partit al milor de tres supertie- breaks, abans de la semifinal.

3.3. En 1ª Categoría Femenina i Masculina, sempre es disputarà en format de grups, amb un màxim de 16 parelles.

3.4. L’organització es guarda el dret de tindre 2 Wild Card (invitacions) per categoría a cada torneig.

3.5. Els 32 millors jugadors del rànking jugaràn el Master Final al finalitzar la temporada. Serà requisit obligatòri haver disputat un mínim de 6 proves durant la temporada. 

3.6.  Els 10 primers del rànking provincial de la Federació Catalana De Padel només es podràn inscriure's a una prova challenger amb un jugador d'una o més categoríes inferiors.

3.7.  Els partits guanyats per W.O. es comptarà de la següent manera:

        - a torneig Challenger: a favor +4 jocs

        - a torneig Gran Slam i Super Gran Slam: a favor 1 set + 4 jocs